Формуляр за отказ от стока
ТЕЛЕФОН ЗА БЪРЗА ПОРЪЧКА - 0878658922

Формуляр за отказ от стока

Приложение № 6  

 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора-покупка на стоки/услуги!

Свалете формуляр от тук

 Данни за търговеца

Фирма ЕМ ВИ 68 ЕООД

Адрес гр.Хасково ,ул.,,Кавала 4,, вх.Б

e-mail green.shop@abv.bg

тел. 0878658922

Изпратете попълнения формуляр до посочения имейл и се свържете с нас по телефона,за да уточним подробностите.