Един често задаван от клиентите ни въпрос е този за разликите между ръчно

изработените и ръчно ковани в Непал тибетски пеещи купи (предлагани онлайн в

магазин Пурнима) и фабричните пеещи купи, изработвани почти изцяло машинно или с

помощта на съвременно оборудване.

Като въведение нека уточним, че има огромна разлика в мелодията на звучене

между една машинно изработена и една ръчно изработена пееща купа.

Пеещите купи станаха много популярни в наши дни и търсенето им на пазара

нараства неимоверно бързо. Пеещите купи са доста лесни за използване и са уникални

по своя дизайн и функции.

Чукчето към пеещата купа помага за лесно възпроизвеждане на звука й.

Ръчно изработените пеещи купи са естетически пеещи купи, които обикновено

се правят при пълнолуние (наричани пеещи купи Пълнолуние) от местните непалски

занаятчии, без да се използват никакви машини или модерно оборудване.

Машинно изработените пеещи купи са метални купи, които обикновено се

обработват на машина или друго съвременно оборудване. Непал е популярен като едно

от най -големите места за производство на пеещи купи, и има голямо разнообразие от

тях.

Ръчно изработените пеещи купи обикновено се използват за лечебни цели, за

медитация и за духовни терапии, докато машинно изработените пеещи купи се

използват за възпроизвеждане на звуци и за декорация. Тъй като ръчно изработените

пеещи купи се нуждаят от повече време, усилия и труд за производството си, те са

малко по-скъпи в сравнение с машинно изработените пеещи купи.

Съпоставка между търсене и цена

Както търсенето, така и цената на двата вида пеещи купи са различни. Въпреки че се

изработват машинно, фабричните пеещи купи са доста по -евтини в сравнение с ръчно

изработените пеещи купи за пеене. Едновременно с това има доста по-голямо търсене

на ръчно изработени пеещи купи.

Това е така, защото ръчно изработените пеещи купи са много красиви и

примамливи на вид, и привличат вниманието, също както и звукът, произвеждан от тях,

е дълбок и богат, за разлика от машинно изработените пеещи купи. Много малки

работилници произвеждат ръчно купите. Ръчно изработените пеещи купи имат и

музикални тонове и ноти.


Машинно изработените и ръчно изработените пеещи купи се свири чрез удар

или триене на дървено чукче около ръба на купата, за да се получат обертонове, които

са изключително богати и лечебни.

Висококачествените ръчно изработени пеещи купи произвеждат сложен

музикален акорд, който като цяло е много приятен, и височината му може да се

регулира според желанието на свирещия или на слушателя. За да се получи топъл звук,

пеещите купи се удрят с меко чукче вместо с метално или дървено чукче. Звукът на

купата може да варира в зависимост от начина, по който се свири на нея.

Ръчно изработените пеещи купи произвеждат многофонични и полихармонични

мелодии и с това всяка една от тях е уникат. Много е лесно да се различи ръчно

изработената пееща купа от машинно изработената. Повърхността на ръчнокованата

пееща купа е покрита с малки петна, там където чукът е удрял повърхността й.

Тъй като е ръчно изработена, външната й стена не е нито гладка, нито мека.

Машинно изработените пеещи купи се произвеждат по различни техники.

Машинно изработените купи за пеене са перфектно гладки и равни, размерът им не

варира и не звучат добре.

Докато ръчно изработените пеещи купи са покрити от малките ямички от

ръчното коване, машинно изработените купи често са покрити с химически офорт. Тези

два вида пеещи купи могат лесно да бъдат отличени, ако вземете предвид външния им

вид и звука, произведен от него.

Цената на пеещата купа зависи от много фактори. Въпреки че има широк

вариращ ценови диапазон, трябва да вземете предвид няколко фактора, преди да

закупите пееща купа. Това са дебелина, вложени материали, наличие на гравюри и така

нататък. Качеството на звука също има значение, тъй като звукът е най -важното

качество за лечение с пеещата купа.

Ръчно изработените пеещи купи са малко по -скъпи от машинно изработените,

тъй като носят традиционни ценности и са добре изработени. Наред с това, те се

нуждаят и от малко повече усилия при свирене в сравнение с машинно изработените

пеещи купи.

Заключение

И двата вида пеещи купи са уникални и най -добри по свой начин. Просто трябва да сте

наясно от какво се нуждаете, преди да закупите пееща купа. Така че обмислете всички

малки детайли за тях и тогава вземете решение за покупка.