В страните от Изтока, и по-точно в Индия, Непал, Тибет, Бутан и някои други

страни от Централна Азия, където будизмът е широко разпространен, будистката

броеница е известна като "мала", което на санскрит означава "гирлянда".

Будистката броеница, като мюсюлманска или християнска, е религиозна

принадлежност, специално ритуално средство, което се използва за броене на мантри в

будизма и индуизма, и молитви в исляма или християнството.

Обикновено една будистка мала има 108 зърна, защото на изток това число е

свещено, и такива броеници са подходящи за повечето практики и будистки ритуали.

Броеницата с 108 зърна може да има разделители, най-често след всяко 27-то

зърно. Някои може да имат специални броячи, които улесняват запомнянето на броя

завършени цикли и поръчки.

Будистите обикновено съхраняват броеницата си в специални торбички.

Броеницата с 108, 54 или 27 мъниста също изисква специални грижи, а броеницата от

някои дървесни видове, кости, и най-вече плодовете на дървото Бодхи изискват масло

за тяхната трайност.

Будистите нямат строги инструкции за грижата и съхраняването на броеницата ,

като вайшнавите в Индия, но трябва да сте наясно, че имате в ръцете си инструмент за

прочистване, и че всяко зърно е крачка към просветлението и постигането на

състоянието на Буда.

Будистките мала броеници са инструмент за повторение на молитвени мантри по

време на медитация, и позволяват на ума да се съсредоточи изцяло върху мантрата.

Вярва се, че по този начин се постига просветление по-лесно.

Когато мала броеницата се използва с такава цел, след многократна употреба, тя

поема енергията на молитвената мантра.